• Nynorsk for innvandrarar

Nynorsk for innvandrarar

På denne sida finn du lærarressursar og tips som særleg vektlegg arbeid med nynorsk tekst og språk for minoritetsspråklege barn og vaksne i grunnopplæringa. Sida inneheld boktips, undervisningsopplegg, modelltekstar, materiell og mykje meir.

Sida har peikarar til andre aktuelle aktørar og organisasjonar med relevante framlegg til korleis sikre innvandrarar ei god nynorskopplæring.

Grunnskulen

Barnebok Kvadrat
Barnebøker for Norge

Sida Barnebøker for Norge gjer 40 forteljingar frå African Storybook tilgjengelege på dei største innvandrings- og flyktningspråka i Noreg, i tillegg til nynorsk og bokmål.

Dei Tre Oksane Kvadrat
Fleirspråklege forteljingar

Å lese den same forteljinga på morsmålet og på andrespråket støttar språklæringa.

Nynorsk Over Alle Grenser
Nynorsk over alle grenser

Nynorsk over alle grenser gjev ei innføring i særtrekk ved nynorsk rettskriving. Oppgåvene er laga av Torill Tørjesen og Pål Wiik, som har mange års røynsle som norsklærarar på Holmlia i Oslo.

Leit Og Finn I Vrimleby Utsnitt
Leit og finn i Vrimleby: Vinter, vår, sommar og haust

Fire biletbøker med illustrerte ordlister som kan brukast i norskopplæringa.

Bergill Brettebok Rambel
Brettebøker

Forfattarane Erna Osland, Asbjørn Rydland og Aina Basso har laga ei samling med små forteljingar. Tekstane ligg ute som brettebøker, slik at borna kan skrive ut ark og sjølve brette dei til bøker.

Barnesongar1
Spelelister med nynorske barnesongar

Nynorsksenteret har laga til spelelister med nynorske barnesongar for Spotify og Tidal.

Vaksenopplæringa

Klassiske tekstar ikon
Klassiske korttekstar i vaksenopplæringa

Desse korttekstane kan hjelpe til i arbeidet med å formidle eit heilskapleg historisk og kulturelt perspektiv for elevane.

Flukt Kvadrat
Skjønnlitterær tekst i språkopplæringa

Opplegg der eit kapittel frå boka Flukt vert nytta til å sjå på og lære om ulike språklege fenomen.

Arbeidsgrammatikk
Nynorsk arbeidsgrammatikk for minoritetsspråklege

Denne gratis arbeidsgrammatikken er ei enkel innføring i nynorsk grammatikk for minoritetsspråklege, med både teori, forklaringar og arbeidsoppgåver. Han vender seg særleg til ungdommar og vaksne minoritetsspråklege som har ein viss skulebakgrunn frå heimlandet.

Kompetanse Noreg
Kompetanse Noreg: Nynorsk

Temaside for lærarar som gjev vaksne innvandrarar opplæring på nynorsk. Her finn du mellom anna læremiddelbasen, Lexin og andre ressursar.

Speleliste Kvadrat
Spelelister med nynorske songar

Spelelister med songar på nynorsk i Spotify og Tidal.